Certificatul european de psihoterapeut

Obținerea Certificatului European de Psihoterapeut

Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost instituit de Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP), Viena, Austria în urma adunării generale din iunie 1997 de la Roma. În absența unei reglementări naționale în majoritatea țărilor din Europa, CEP vizează o contribuție adusă la instituirea unui nivel de formare avansat și comparabil în toate țările europene (3200 de ore, în 7 ani de studiu, din care 3 ani de propedeutică și 4 ani într-o metodă de psihoterapie, recunoscută). El este menit să încurajeze schimbul de profesioniști și libera lor circulație în țările Europei și primește, în acest sens, încurajări din partea Comisiei de la Bruxelles („guvernul” european), căreia i-a fost înaintată o Platformă Comună pentru Psihoterapie (Directivă asupra Recunoașterii Calificărilor Profesionale - 7 septembrie 2005 - 2005/26/EC). Psihoterapia este considerată profesie reglementată de către baza de date Europeană (EU Single Market – Regulated Professions Database) ( https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm) în următoarele țări din Europa: Austria, Croația, Cehia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Olanda (Țările de Jos), Polonia, Suedia.

Federația Română de Psihoterapie (FRP), membră a Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) are statutul de Organizație Națională de Acreditare (NAO). În această calitate, FRP, prin Comisia de Certificare Europeană ca Psihoterapeut, al carui președinte este Ramona M. Covrig (email. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) , are ca activitate evaluarea și recomandarea psihoterapeuților români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut. Din Comisia Europeana de Certificare ca Psihoterapeut fac parte dl. Ion Dafinoiu și d-na Sanda Lepoiev.

Condiții de obținere a certificării 

Conform criteriilor stabilite de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie, cererea unui psihoterapeut certificat (de către FRP) în vederea obţinerii  CEP-ului  poate fi luată în considerare numai dacă aplicantul aparţine unei asociaţii acreditate de către FRP, asociaţie care, la rândul său, este afiliată unei organizaţii europene sau internaţionale de profil recunoscută de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie.

 1. Entitățile implicate în obținerea Certificatului European de Psihoterapeut:

EAP- Asociația Europeană de Psihoterapie;

NAO- Organizația Națională de Certificare (membră EAP) pentru România- Federația Română de Psihoterapie;

EWAO- Organizația de Acreditare Europeană (a modalităților psihoterapeutice)

EAPTI- Institute Europene de Training de Psihoterapie acreditate (acestea trebuie să fie organizații membre ale NAO sau EWAO).   

Pot solicita Certificatul European de Psihoterapeut psihoterapeuții care posedă o competență profesională la nivelul CEP, care sunt în posesia Certificatului național de Psihoterapeut eliberat de FRP (practică independentă) în una din modalitățile de psihoterapie recunoscute de catre EAP și care dețin minim 3 ani vechime în practică independentă.

 1. Durata totală a trainingului nu poate fi mai puțin de 3200 ore, intinse pe durata a minim 7 ani, primii 3 ani fiind echivalentul absolvirii unei forme de învățământ superior*. Ultimii patru ani trebuie să fie echivalentul unei formări specifice în psihoterapie, iar durata acestui conținut nu poate fi mai putin de 1400 ore.
 2. Sau 5 ani de educație academică și training în psihoterapie, în programe universitare, ce trebuie să conțină toate elementele de teorie și practică.

EAP în colaborare cu FRP (NAO) și EWAO determină proporția trainingului ce trebuie incheiat inainte ca CEP sa fie oferit.  Trainingul trebuie să includă criteriile EAP de formare profesională de bază și include:

 1. Experiență psihoterapeutică personală ce trebuie să includă analiză personală, experiență proprie, și alte metode ce implică elemente de introspecție, psihoterapie sau experiență personală (nu mai puțin de 250 ore) întinsă pe durata a 4 ani (pe intreaga durată a programului de formare în psihoterapie).  Notă! Trainerul care oferă experiența psihoterapeutică personală/analiza personală și psihoterapia personală nu poate fi în același timp, formator și supervizor.
 2. Studiu teoretic : o parte din cursuri sunt generale și provin din curicula universitară și o parte sunt specifice psihoterapiei. Anii universitari ce au dus la obținerea licenței sau echivalentul său pentru calificarea profesională în domeniul psihoterapiei poate fi considerată parte din studiul teoretic, dar nu poate acoperi cei 4 ani de formare de baza în psihoterapie. Studiul teoretic trebuie să cuprindă între 500 și 800 de ore întins pe durata a 4 ani de formare și trebuie să includă
  • teorii ale dezvoltării umane,
  • înțelegerea altor tipuri de psihoterapii,
  • teoria schimbării,
  • înțelegerea problemelor sociale și culturale în relație cu psihoterapia,
  • teorii ale psihopatologiei,
  • teorii legate de metode și intervenții în psihoterapie
 3. Training în psihoterapie: această parte va include suficientă practică sub supervizare într-o modalitate psihoterapeutică ( nu mai puțin de 300 de ore) sub supervizare ( nu mai puțin de 150 de ore) și va fi de cel puțin 2 ani, ca durată.
 4. Practica profesională /clinică ce trebuie să ofere experiență adecvată în rezolvarea problemelor psihosociale și colaborarea cu alți specialiști din domeniul sănătății mintale.
 5. Supervizarea, trainingul și, unde este cazul, psihoterapia personală trebuie să fie oferită de practicieni ce îndeplinesc criteriile EAP. Formarea formatorilor și a supervizorilor este necesară.

 Completarea Formării

 • Până la finalul formării, participantul la formare în modalitatea psihoterapeutică ( acum practician) va trebui să demonstreze maturitate personală, socială și profesională și angajament față de codul profesional și standardele etice. De asemenea, trebuie să demonstreze cunoașterea Compentelor de baza ale Psihoterapeutului European .
 • La finalul programului va avea loc un examen ce va cuprinde cerințe din pregătirea teoretică și practică de pe durata programului de formare în psihoterapie; în cadrul examinării vor fi incluse și întrebări despre competențele profesonale
 • Practicianul trebuie să devină membru școlii de psihoterapie ce l-a certificat și să cunoască și să respecte codul etic, procedurile de disciplină și plângeri
 • În cazul solicitarii CEP, NAO și EWAO va determina dacă toate criteriile de formare de bază au fost îndeplinite.

Pașii Certificării Europene

CEP poate fi obținută prin două maniere:

 • Prin ,,Certificare directă” pentru persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare în Psihoterapie (EAPTI);
 • Prin ,, Procedeul Grandparenting” ce stabilește care sunt psihoterapeuții ce au completat un program adecvat de formare în psihoterapie (sau echivalentul) și care dețin o practică psihoterapeutică de cel puțin 3 ani dupa absolvire (majoritatea CEP se vor obține prin acest procedeu);

      - La recomandarea NAO (FRP), aplicantul trebuie să fie membru NAO sau al unei organizații membre NAO. În cazul în care nu există o organizație membră a FRP care să conțină modalitatea psihoterapeutică, este necesar ca NAO care să fie pregatită să acționeze pentru psihoterapeuții aflați în această situație, astfel încât să fie cuprinși în Registrul Pshoterapeuților

      - Și cu acreditare/recomandare EWAO ce reprezintă modalitatea psihoterapeutică a practicianului. Dacă nu există EWAO, NAO (FRP) poate face cererea direct catre GAP – Comitetul de Avizare Grandparenting

Prin ,,Certificare directa” -  persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare în Psihoterapie (EAPTI) trimit documentele completate direct catre Instititulul Acreditat International care i-a format, acesta la rândul său, dupa investigarea dosarului și aprobarea acestuia trimite dosarul către Head office al EAP.

Documentele de aplicare pentru ,,Certificarea directă”

 • ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat și semnat
 • ,,Curriculum Vitae for Direct Award ( ,,CV”) în engleză
 • Semnatură de recomandare din partea EAPTI- semnatura să conțină ,, Notification form for Direct award”
 • Certificatul de absolvire a EAPTI
 • Scrisoarea ce conține Declarația de la Strasbourg semnată (Strasbourg Declaration about Psychotherapy)
 • Taxa ECP și taxa de înregistrare a ECP la EAP pentru primii 3 ani.

Prin ,, Procedeul Grandparenting” se stabilește care sunt psihoterapeuții ce au completat un program adecvat de formare în psihoterapie (sau echivalentul) și care dețin o practică psihoterapeutică de cel puțin 3 ani dupa absolvire.

 • ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat și semnat
 • ,,Curriculum Vitae for Grandparenting ( ,,CV”) în engleză
 • Semnatura de recomandare din partea reprezentantului NAO ( FRP) și EWAO ( a modalității psihoterapeutice) pentru CEP, semnătura să conțină ,, Notification form for Grandparenting”
 • Scrisoarea ce conține Declarația de la Strasbourg semnată (Strasbourg Declaration about Psychotherapy)
 • Taxa ECP și taxa de înregistrare a ECP la EAP

Detalii despre dosarul de completat pentru CEP :

1) Un CV (în limba engleză). Vă rugăm să puneți accent pe pregătirea în psihoterapie, practică profesională și supervizare. CV trebuie să cuprindă :             

 • Informații personale (nume prenume, adresa, tel/fax, emails, website, data nașterii)
 • Informații despre studiile universitare și postuniversitare, traininguri și diplomele obținute specificând durata în timp (dacă certificatele sunt în altă limbă decât limba engleză, acestea vor fi traduse în engleză);
 • Informații despre psihoterapia personală de formare : numele psihoterapeutului, metoda psihoterapeutică, natura sedințelor (individual sau în grup), frecvența și durata sedințelor, numărul total de sedințe întreprinse, durata terapiei ;
 • Informații despre training în psihoterapie: numele și poziția organizației (membră a……) ce a oferit programul de pregatire în psihoterapie; perioada și orele de desfășurare; formatorii (nume, calificări,modalitatea psihoterapeutică.
 • Informații despre supervizare: numele supervizorului/supervizorilor, metoda terapeutică supervizată, natura supervizărilor (individual sau în grup), frecvența și durata sedințelor, numarul total al sedințelor, perioada/perioadele supervizării
 • Informații despre practica profesională: perioada/perioadele de practică, locul practicii (spital, policlinică, cabinet privat, alte unități de sănătate mintală), numărul de ore săptămânale, metoda aplicată, categorii de pacienți tratați. Numarul total de ore de practică de psihoterapie
 • Dacă aplicantul este formator supervizor sau desfășoară cursuri de formare profesională continuă sunt necesare detalii despre aceste activități
 • Dacă aplicantul are publicații în domeniul metodei de psihoterapie practicate sunt necesare detalii ;
 • Este necesară și o pagină cu un rezumat clar și concis cu privire la orele de training, orele de supervizare, psihoterapia personală, orele și anii de practică psihoterapeutică.
 • Se însumează Total ore de psihoterapie personală + Total ore de formare în psihoterapie + Total ore de practică în calitate de psihoterapeut + Total ore de supervizare

2) Acordul Asociației europeane de profil (EWAO) la care este afiliată asociatia națională, în legătură cu solicitarea CEP FRP/NAO se va ocupa de acest document , când dosarul este completat).  

3) Copii după diplome, atestate de formare, de supervizare ( daca sunt documente în alte limbi afară de limba engleză, acestea vor fi traduse în engleză)

4) 3 fotografii recente 6x9 (eventual digitale).

5) Declarație de acceptare a Codului de deontologie al EAP și a Declarației de la Strasbourg

6) Dovada expedierii  (OP scanat) a sumei echivalente către FRP, reprezentând taxa de examinare a dosarului din partea comisiei CEP a FRP, care va fi adresat, dupa caz, EAP (EWAO sau GAP, dupa caz, si vor exista taxe suplimentare)

7) Taxa pentru Registrul European: in momentul acordării CEP se plătește taxa membru către EAP.

Dosarul personal va fi trimis spre examinare prin e-mail către:

Ramona M. Covrig, președintele Comisiei de Certificare Europeana ca Psihoterapeut,  email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul va fi examinat și de către membrii comisiei CEP, dl. Ion Dafinoiu și Sanda Lepoiev.

 

Găsiți pe situl EAP ultimele detalii despre taxe în legătură cu aplicația CEP https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/schedule-of-fees/

 Taxe percepute de EAP la solicitarea CEP din partea NAO/FRP:

 • Suma totală 120 eur (suma se plătește pe rând, cum este descris mai jos)
 • Taxa ECP la FRP de 36 de euro (DE PLATĂ ÎN CONT FRP CÂND FACEȚI APLICAȚIA ȘI DEPUNEȚI DOSARUL COMPLET PENTRU EXAMINAREA COMISIEI CEP A FRP)
 • Taxa EWAO de 24 euro (DE PLATĂ ÎN CONT FRP PENTRU SOLICITAREA CĂTRE EWAO A ANALIZEI ASUPRA DOSARUL ȘI SEMNATURĂ- SE PLĂTEȘTE DUPA ANALIZAREA DOSARULUI DE CĂTRE COMISIA CEP A FRP)
 • Taxa ECP la EAP de 60 de euro ( numai dacă dosarul a fost aprobat de către comisia CEP a FRP și înaintat către examinare, către comisia GAP a EAP; DE PLATĂ ÎN CONT FRP)
 • Toate plătile se fac de către FRP (FRP face plătile către EAP)

 

Dacă aplicantul obține confirmarea pentru CEP și este admis, va plăti la eliberarea certificatului cotizația direct către EAP .

 

Federatia Romana de Psihoterapie,
Str. Stelea Spătarul, Nr.24, Ap. 1, Sector 3, București, Romania
Cont bancar: RO08RNCB0087008122250001