Certificatul european de psihoterapeut

Obținerea Certificatului European de Psihoterapeut

Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost instituit de Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) cu sediul la Viena, în urma adunării generale din iunie 1997 de la Roma. În absența unei reglementări naționale în majoritatea țărilor din Europa (ca și, de altfel, în România) el vizează o contribuție adusă la instituirea unui nivel de formare avansat și comparabil în toate țările europene (3200 de ore, în 7 ani de studiu, din care 3 ani de propedeutică și 4 ani într-o metodă recunoscută de psihoterapie). El este menit să încurajeze schimbul de profesioniști și libera lor circulație în țările Europei și primeste, în acest sens, încurajări din patea Comisiei de la Bruxelles („guvernul” european), căreia i-a fost înaintată o Platformă Comună pentru Psihoterapie (Directivă asupra Recunoașterii Calificărilor Profesionale - 7 septembrie 2005 - 2005/26/EC).

Federația Română de Psihoterapie (FRP), membră a Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) are statutul de Organizație Națională de Acreditare (NAO). În această calitate, FRP, prin Comisia de Certificare Europeană ca Psihoterapeut, al carui președinte este Ramona M. Covrig (email. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) , are ca activitate evaluarea și recomandarea psihoterapeuților români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut. Din Comisia Europeana de Certificare ca Psihoterapeut fac parte dl Ion Dafinoiu si dna Sanda Lepoiev.

Conditii de obtinere a certificarii 

Conform criteriilor stabilite de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie, cererea unui psihoterapeut certificat (de catre FRP) în vederea obţinerii  CEP-ului  poate fi luată în considerare numai dacă aplicantul aparţine unei asociaţii acreditate de către FRP, asociaţie care, la rândul său, este afiliată unei organizaţii europene sau internaţionale de profil recunoscută de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie.

 1. Entitatile implicate in obtinerea Certificatului European de Psihoterapeut:

EAP- Asociatia Europeana de Psihoterapie;

NAO- Organizatia Nationala de Certificare (membra EAP)- pentru Romania Federatia Romana de Psihoterapie;

EWAO- Organizatia de Acreditare Europeana (a modalitatilor psihoterapeutice)

EAPTI- Institute Europene Acreditate de Training in Psihoterapie (acestea trebuie sa fie organizatii membre ale NAO sau EWAO).   

Pot solicita Certificatul European de Psihoterapeut psihoterapeutii care poseda o competenta profesionala la nivelul CEP, care sunt in posesia Certificatului national de Psihoterapeut eliberat de FRP (practica independenta) in una din modalitatile de psihoterapie recunoscute si care detin minum 3 ani vechime in practica independenta.

 1. Durata totala a trainingului nu poate fi mai putin de 3200 ore, intinse pe durata a minim 7 ani, primii 3 ani fiind echivalentul absolvirii unei forme de invatamant superior*. Ultimii patru ani trebuie sa fie echivalentul unei formari specifice in psihoterapie iar durata acestui continut nu poate fi mai putin de 1400 ore.
 2. Sau 5 ani de educatie academica si training in psihoterapie in programe universitare, ce trebuie sa contina toate elementele de teorie si practica

EAP in colaborare cu FRP (NAO) si EWAOs determina proportia trainingului ce trebuie incheiat inainte ca CEP sa fie oferit.  Trainingul trebuie sa includa criteriile EAP de formare profesionala de baza si include:

 1. Experienta psihoterapeutica personala ce trebuie sa includa analiza personala, experienta proprie, si alte metode ce implica elemente de introspectie, terapie sau experienta personala (nu mai putin de 250 ore) intinsa pe 4 ani (pe intreaga durata a programului de formare). Nota! Trainerul care ofera experienta psihoterapeutica personala/analiza personala si terapia personala nu poate fi in acelasi timp formator si supervizor.
 2. Studiu teoretic : o parte din cursuri sunt generale si provin din curicula universitara si o parte sunt specifice psihoterapiei. Anii universitari ce au dus la obtinerea licentei sau echivalentul sau pentru calificarea profesionala in domeniul psihoterapiei poate fi considerata parte din studiul teoretic, dar nu poate acoperi cei 4 ani de formare de baza in psihoterapie. Studiul teoretic trebuie sa cuprinda intre 500 si 800 de ore intins pe durata a 4 ani de formare si trebuie sa includa
  • teorii ale dezvoltatii umane dea lungul evolutiei sale,
  • intelegerea altor tipuri de psihoterapii,
  • teoria schimbarii,
  • intelegerea problemelor sociale si culturale in relatie cu psihoterapia,
  • teorii ale psihopatologiei,
  • teorii legate de metode si interventii in psihoterapie
 3. Training in psihoterapie: aceasta parte va include suficienta practica sub supervizare intr-o modalitate psihoterapeutica ( nu mai putin de 300 de ore) sub supervizare ( nu mai putin de 150 de ore) si va fi de cel putin 2 ani ca durata.
 4. Practica profesionala /clinica ce trebuie sa ofere experienta adecvata in rezolvarea problemelor psihosociale si colaborarea cu alti specialisti din domeniul sanatatii mintale.
 5. Supervizarea, trainingul si, unde este cazul, psihoterapia personala trebuie sa fie oferita de practicieni ce indeplinesc criteriile EAP. Formarea formatorilor si a supervisorilor este necesara.

 

Completarea Formarii

 • Pana la finalul formarii participantul la formarea in modalitatea psihoterapeutica ( acum practician) va trebui sa demonstreze maturitate personala, sociala si profesionala si angajament fata de codul profesional si standarde etice. De asemenea trebuie sa demonstreze cunoasterea Compentelor de baza ale Psihoterapeutului European.
 • La finalul programului va avea loc un examen ce va cuprinde cerinte din pregatirea teoretica si practica de pe durata programului de formare in psihoterapie; in cadrul examininarii vor fi incluse si intrebari despre competentele profesonale
 • Practicianul trebuie sa devina membru scolii de psihoterapie ce l-a certificat si sa cunoasca si sa respecte codul etic, procedurile de disciplina si plangeri
 • In cazul solicitarii CEP, NAO si EWAO va determina daca toate criteriile de formare de baza au fost indeplinite.

Pasii Certificarii Europene

CEP poate fi obtinuta prin doua maniere:

 • Prin ,,Certificare directa” pentru persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare in Psihoterapie (EAPTI);
 • Prin ,, Procedeul Grandparenting” ce stabileste care sunt psihoterapeutii ce au completat un program adecvat de formare in psihoterapie (sau echivalentul) si care detin o practica psihoterapeutica de cel putin 3 ani dupa absolvire;

      - La recomandarea NAO (FRP), aplicantul trebuie sa fie membru NAO sau al unei organizatii membre NAO . In cazul in care nu exista o organizatie membra a FRP care sa contina modalitatea psihoterapeutica, este necesara o NAO care sa fie pregatita sa actioneze pentru psihoterapeutii aflati in aceasta situatie astfel incat sa fie cuprinsi in Registrul Pshoterapeutilor

      - Si cu acreditare/recomandarea EWAO ce reprezinta modalitatea psihoterapeutica a practicianului. Daca nu exista EWAO, NAO (FRP) poate face cererea direct catre GAP – Comitetul de Avizare Grandparenting

Prin ,,Certificare directa” pentru persoanele ce au absolvit un Institut Acreditat European de Formare in Psihoterapie (EAPTI) trimit documentele completate direct catre Instititulul Acreditat International care i-a format, acesta la randul sau dupa investigarea dosarului si aprobarea acestuia trimite catre Head office al EAP.

Documentele de aplicare pentru ,,Certificarea directa”

 • ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat si semnat
 • ,,Curriculum Vitae for Direct Award ( ,,CV”) in engleza
 • Semnatura de recomandare din partea EAPTI- semnatura sa contina ,, Notification form for Direct award”
 • Certificatul de absolvire a EAPTI
 • Scrisoarea ce contine Declaratia de la Strasbourg semnata (Strasbourg Declaration about Psychotherapy)
 • Taxa ECP si taxa de inregistrare a ECP la EAP pentru primii cinci ani.

Prin ,, Procedeul Grandparenting” se stabileste care sunt psihoterapeutii ce au completat un program adecvat de formare in psihoterapie (sau echivalentul) si care detin o practica psihoterapeutica de cel putin 3 ani dupa absolvire.

 • ,,Practicioner Registration Form (,,PRF”) completat si semnat
 • ,,Curriculum Vitae for Grandparenting ( ,,CV”) in engleza
 • Semnatura de recomandare din partea reprez. NAO ( FRP) si EWAO ( a modalitatii psihoterapeutice) pentru CEP semnatura sa contina ,, Notification form for Grandparenting”
 • Scrisoarea ce contine Declaratia de la Strasbourg semnata (Strasbourg Declaration about Psychotherapy)
 • Taxa ECP si taxa de inregistrare a ECP la EAP pentru primii cinci a

Detalii despre dosarul de completat pentru CEP :

1) Un CV (in limba engleza). Va rugam sa puneti accent pe pregatirea in psihoterapie, practica profesionala si supervizare. CV trebuie sa cuprinda :             

CV trebuie sa cuprinda :

 • informatii personale (nume prenume, adresa, tel/fax, emails, website, data nasterii)
 • informatii despre studiile universitare si postuniversitare, traininguri si diplomele obtinute specificand durata in timp (daca certificatele sunt in alta limba decat limba engleza acestea vor fi traduse in engleza);
 • informatii despre terapia personala de formare : numele psihoterapeutului, metoda psihoterapeutica, natura sedintelor (individual sau în grup), frecventa si durata sedintelor, numarul total de sedinte întreprinse, durata terapiei ;
 • informatii despre training in psihoterapie: numele si pozitia organizatiei (membra a……) ce a oferit programul de pregatire in psihoterapie; perioada si orele de desfasurare; formatorii (nume, calificari,modalitatea psihoterapeutica.
 • informatii despre supervizare: numele supervizorului/supervizorilor, metoda terapeutica supervizata, natura supervizarilor (individual sau în grup), frecventa si durata sedintelor, numarul total al sedintelor, perioada/perioadele supervizarii
 • informatii despre practica profesionala: perioada/perioadele de practica, locul practicii (spital, policlinica, cabinet privat, alte unitati de sanatate mintala), numarul de ore saptamânale, metoda aplicata, categorii de pacienti tratati. Numarul total de ore de practica de psihoterapie
 • daca aplicantul este formator supervizor sau desfasoara cursuri de formare profesionala continua sunt necesare detalii despre aceste activitati
 • daca aplicantul are publicatii în domeniul metodei de psihoterapie practicate sunt necesare detalii ;
 • este necesara si o pagina cu un rezumat clar si concis cu privire la orele de training, orele de supervizare, psihoterapia personala, orele si anii de practica psihoterapeutica.
 • Se insumeaza Total ore de psihoterapie personala + Total ore de formare in psihoterapie + Total ore de practica ca psihoterapeut + Total ore de supervizare

2) Acordul asociatiei europeane de profil (EWAO) la care este afiliata asociatia nationala, in legatura cu solicitarea CEP.  

3) Copii dupa diplome, atestate de formare, de supervizare ( daca sunt documente in alte limbi afara de limba engleza acestea vor fi traduse in engleza)

4) 3 fotografii recente 6x9 (eventual digitale).

5) Declaratie de acceptare a Codului de deontologie al EAP si a Declaratiei de la Strasbourg

6) Dovada expedierii  (OP scanat) unei sume echivalente cu 25 de euro catre FRP sau direct la sedinta Comisiei Profesionale, reprezentand taxa de examinare a dosarului care va fi adresat, dupa caz, EAP (EWAO sau GAP, dupa caz)

7) Taxa pentru Registrul European: in momentul acordării CEP se plătește taxa membru către EAP.

Dosarul personal va fi trimis spre examinare prin e-mail catre Președintele Comisiei de Certificare Europeana ca Psihoterapeut,  Ramona M. Covrig, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Dosarul va fi examinat si de membrii comisiei, psihoterapeuti detinatori CEP,  Ion Dafinoiu si Sanda Lepoiev.