Consiliul Director

Membrii consiliului director

  • Președinte: Mara Adriana Priceputu
  • Vicepreședinte: Ramona Covrig
  • Vicepreședinte: Georgeta Niculescu
  • Secretar general: Ozana Nițulescu
  • Trezorier:  Andreea Hiriza

adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 35 Consiliul director este forumul executiv al Federaţiei. Are în componenţa sa un preşedinte, un secretar general, un trezorier şi 2 (doi) vicepreşedinţi.
Art. 36 Consiliul director este legal constituit în şedinţă dacă sunt prezenţi cel puţin 4 (patru) dintre membrii săi. Procesul verbal de şedinţă va fi comunicat membrilor fondatori şi asociaţi în maxim 14 (paisprezece) zile.
Art. 37 Consiliul director îndeplineşte prevederile legale de competenţă şi responsabilitate şi ia decizii prin consens.
Art. 38 Consiliul poate iniţia proiecte pe baza unei propuneri de proiect. Propunerea de proiect va cuprinde planul detaliat al proiectului, bugetul proiectului şi datele personale şi de contact ale coordonatorului de proiect.
Art. 39 Membrii consiliului director au mandat de 4 (patru) ani.
Art. 40 Membrii consiliului director răspund pentru pagubele aduse Federaţiei dacă s-au produs din vina lor.
Capitolul VI

Prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completează prin regulamentul general al Federației și prin regulamentele consiliilor și comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generală cu majoritate absolută.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradicție sau neconcordante în regulamentele Federației prevederile statutare primează în fața regulamentului general și prevederile regulamentului general primează în fața regulamentelor comisiilor. Alte neconcordanțe și contradicții sunt soluționate de consiliul director sau de adunarea generală în funcție de subordonarea organului respectiv.

Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

7. Consiliul director
a) Ordinea de zi
- semnarea minutei ședintei precedente
- consemnarea sarcinilor îndeplinite, amânate sau suspendate.
- stabilire restanțelor și noi termene pentru acestea.
- stabilirea problemelor noi pe ordinea de zi.
- dezbaterea punctuală a problemelor de pe ordinea de zi și stabilirea noilor sarcini.
- consemnarea acestora.
b) Minuta ședinței este întocmită de sceretarul general al FRP și exoediată în format electronic membrilor consiliului director și membrilor comisiilor interesate de hotărârile consiliului în maxim 72 de ore.
c) Alte proceduri: sunt aplicate conform cerințelor statutare impuse de comisia profesională strict pe probleme legate de activitatea de formare profesională (conform Art. 60 din Statutul FRP).