Secretariatul

Secretariat
Federatia Romana de Psihoterapie,
Str. Stelea Spătarul, Nr.24, Ap. 1, Sector 3, București, Romania
Cont bancar: RO08RNCB0087008122250001

Ozana Nițulescu, secretar general
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Statutul FRP
Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control

Art. 46 Secretarul general tine evidenta actelor, cererilor, rapoartelor si proceselor verbale ale Federatiei.
Art. 47 Secretarul general tine evidenta membrilor Federatiei.
Art. 48 Secretarul general întocmeste formularele tip utilizate de Federatie.
Art. 49 Secretarul general organizeaza programul secretariatului Federatiei.
Art. 50 Cu acordul consiliului director secretarul general îsi poate numi unul pâna la trei asistenti.

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.

Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

6. Secretariatul
Administrativ organizatorice
a) Secretarul general patreaza legatura cu toate asociatiile membre ale FRP prin intermediul a doua persoane de contact stabilite de catre fiecare asocieatie.
b) Principala modalitate de comunicare in cadrul FRP intre secretariat si asociatiile membre va fi corespondenta electronica. Cele doua persoane de contact pentru fiecare asociatie in parte vor furniza adrese de e-mail pentru grupul oficial de informare si comunicare al FRP.

10. Diverse
a) Comunicarile in format electronic sunt adimise ca modalitate oficiala de transmitere a informatiilor in cadrul federatiei.