Procesul hipnotic este unul complex şi variat ca trăiri, care de-a lungul timpului şi-a dovedit eficienţa în psihoterapie. Volumul de faţă porneşte de la ideea că hipnoza reprezintă o metodă adjuvantă cu caracter dinamic în contextul terapeutic. Caracteristicile legate de identificarea unui anume nivel de sugestibilitate, alături de manifestările trăite în stare de transă vor avea ecou diferit, în funcţie de fiecare client, cât şi de situaţia pe care acesta o aduce în cadrul terapeutic.

       Volumul "Hipnoza în psihoterapie" contribuie la literatura de specialitate cu rezultate ale unora dintre ultimele cercetări în domeniu, prezintă modele inedite de scenarii de inducţie hipnotică şi de adâncire a transei, precum şi studii de caz elocvente pentru o serie de tulburări şi de conjuncturi întâlnite în cabinet. Este structurat într-o parte teoretică şi o parte practică, având numeroase exemple ce atestă aplicabilitatea hipnozei în multiple afecţiuni. Ca noutate, lucrarea de faţă abordează hipnoza în situaţii precum naşterea, infertilitatea, dependenţele, stima de sine scăzută, afecţiuni oncologice, tulburări de stres postraumatic şi nu numai. Volumul se adresează în primul rând specialiştilor şi apoi publicului larg, cu intenţia de a-l familiariza cu acest instrument de lucru activ în psihoterapie, care a fost şi rămâne hipnoza.

       Irina Holdevici este profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale şi hipnozei clinice, psiholog clinician şi psihoterapeut la clinica Eurosanity. A publicat peste 120 de studii şi 30 de cărţi de specialitate. În 2008 a fost distinsă cu premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru", pentru lucrarea "Consiliere şi psihoterapie în situaţii de criză".

         Barbara Crăciun este lector universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale şi hipnozei clinice. A publicat peste 40 de articole de specialitate în reviste naţionale şi internaţionale alături de cărţi de specialitate şi este redactor şef al revistei "Romanian Journal of Cognitive-Behavioral Therapy and Hypnosis".


Cuprins
Introducere

Prima parte. Hipnoza — componentă clinică şi terapeutică

Capitolul I. Hipnoza: posibilităţi şi limite
1.1. Definirea hipnozei
1.2. Concepţii eronate şi mituri referitoare la hipnoză
1.3. Aspectele teoretice care stau la baza fenomenelor hipnotice
1.4. Etapele hipnoterapiei (Brann, Owen şi Williamson, 2015)
1.5. Explicaţii asupra naturii fenomenului hipnotic (Brann, Owen şi Williamson, 2015)
1.6. Aspecte generale ale hipnozei şi psihoterapiei ericksoniene
1.7. Structurarea demersului psihoterapeutic
1.8. Câteva consideraţii teoretice şi practice pentru creşterea eficienţei hipnozei clinice
1.9. Precizări şi explicaţii referitoare la hipnoză
1.10. Testarea nivelului de hipnotizabilitate
1.11. Abordări teoretice ale fenomenului hipnotic

Capitolul II. Inducţia hipnotică
2.1. Diferenţele dintre hipnoza tradiţională şi cea modernă
2.2. Tehnici de inducţie hipnotică
2.3. Tehnici de adâncire a transei
2.4. Pregătirea clientului pentru următoarele şedinţe
2.5. Modalităţi de abordare a unor tipologii diferite de subiecţi
2.6. Alte tehnici de inducţie hipnotică

Capitolul III. Strategiile hipnoterapiei
3.1. Strategii utilizate în hipnoză
3.2. Procesarea psihoterapeutică în hipnoterapie
3.3. Sarcinile pentru acasă în hipnoterapie
3.4. Sugestiile posthipnotice
3.5. Dehipnotizarea
3.6. Fenomene specifice transei hipnotice şi utilizarea acestora în psihoterapie (Edgette şi Edgette, 1995, 2013)

Capitolul IV. Hipnoza şi meditaţia

Partea a II‑a. Aplicaţiile hipnozei în psihoterapie

Capitolul V. Hipnoterapia în tulburările depresive
Capitolul VI. Hipnoza în tulburările anxioase
Capitolul VII. Hipnoterapia în tratamentul fobiilor
Capitolul VIII. Hipnoza în psihoterapia tulburării obsesiv‑compulsive
Capitolul IX. Hipnoza în psihoterapia tulburărilor posttraumatice de stres
Capitolul X. Hipnoterapia în combaterea durerii
Capitolul XI. Hipnoza în îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni oncologice maligne
Capitolul XII. Hipnoza în tulburările psihosomatice
Capitolul XIII. Hipnoza în tratamentul insomniilor
Capitolul XIV. Hipnoza în terapia tulburărilor conduitei alimentare

Capitolul XV. Hipnoza în tratamentul infertilităţii
Capitolul XVI. Hipnoza în tulburările sexuale psihogene
Capitolul XVII. Naşterea cu ajutorul hipnozei
Capitolul XVIII. Hipnoza în terapia deprinderilor cu caracter dezadaptativ
Capitolul XIX. Hipnoza în terapia dependenţelor
Capitolul XX. Hipnoterapia la persoanele cu stimă de sine scăzută
Capitolul XXI. Hipnoterapia la copii şi adolescenţi
Capitolul XXII. Hipnoza în optimizarea performanţelor sportive

Bibliografie

     Axată în jurul ideii de „aici şi acum", ce urmăreşte tratarea bolilor psihice prin menţinerea clientului în contact cu prezentul subiectiv şi obiectiv, cartea prezintă metode terapeutice mai puţin cunoscute publicului român, cum ar fi tehnica meditaţiei prin conştientizare şi terapia prin acceptare şi angajament. Acestea sunt descrise succint şi clar de cele două autoare şi comparate cu alte metode de psihoterapie scurtă care au făcut deja istorie, cum ar fi hipnoterapia permisivă şi psihoterapia cognitiv-comportamentală.
     Cartea reprezintă o ocazie de a înţelege mecanismele care stau la baza unora dintre cele mai eficiente metode de tratare a depresiei, anxietăţii şi altor tulburări emoţionale. Presărată cu numeroase cazuri clinice şi exemple aplicative, Psihoterapia tulburărilor emoţionale se adresează nu numai psihologilor şi psihoterapeuţilor, ci şi oricărui cititor interesat de cunoaşterea de sine şi de metodele de terapie psihică.

      Irina Holdevici este profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul psihoterapiei cognitiv comportamentale şi hipnozei clinice, psiholog clinician şi psihoterapeut la clinica Medas. A publicat peste 100 de studii şi 25 de cărţi de specialitate. În 2008 a fost distinsă cu premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru", pentru lucrarea Consiliere şi psihoterapie în situaţii de criză.
     

     Barbara Crăciun este asistent universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul consilierii şi psihoterapiei cognitiv-comportamentale. A publicat mai multe articole în reviste de specialitate interne şi internaţionale şi face parte din consiliul editorial al Romanian Journal of Experimental Applied Psychology.


Cuprins:

Introducere
I Meditaţia bazată pe conştientizare şi hipnoterapia
II Modelul de reducere a stresului prin intervenţii cognitiv-comportamentale şi meditaţie bazată pe conştientizare
III Intervenţii psihoterapeutice în tulburările depresive
IV Terapia prin acceptare şi angajament în tratamentul depresiei
V Psihoterapia tulburărilor anxioase
VI Strategii terapeutice complexe de optimizare a calităţii vieţii
VII Abordări terapeutice în cazul tulburărilor de somn
VIII Intervenţii psihoterapeutice în tendinţa de amânare
Bibliografie selectivă

     Epoca modernă se caracterizează printr-o creştere accentuată a influenţei factorilor stresanţi ce acţionează asupra indivizilor şi grupurilor dinspre şi în multiple direcţii. În aceste condiţii, numărul afecţiunilor psihice şi psihosomatice este în continuă creştere. Din această perspectivă sunt din ce în ce mai necesare intervenţiile de specialitate din domeniul consilierii psihologice şi psihoterapiei, care este de dorit să fie cât mai eficiente. De aceea, autoarele propun şi detaliază în volumul de faţă câteva sisteme de psihoterapie de scurtă durată, printre care: psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihoterapia dinamică de scurtă durată, psihoterapia strategică, psihoterapia sistemică, abordarea modular-contextuală, psihoterapia centrată pe problemă, psihoterapia centrată pe soluţie, abordarea alegerilor realiste sau diversele variante ale hipnoterapiei de orientare ericksoniană. Durata scurtă, algoritmizarea demersului terapeutic, caracterul flexibil şi eclectic al abordărilor, conceptualizarea fiecărui caz şi individualizarea demersului terapeutic, stabilirea clară şi cuantificarea obiectivelor, utilizarea de tehnici şi strategii specifice sunt câteva dintre caracteristicile acestor abordări, elemente importante în alegerea unei terapii.

     Irina Holdevici este profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul psihoterapiei cognitiv comportamentale şi hipnozei clinice, psiholog clinician şi psihoterapeut la clinica Medas. A publicat peste 100 de studii şi 25 de cărţi de specialitate. În 2008 a fost distinsă cu premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru", pentru lucrarea Consiliere şi psihoterapie în situaţii de criză.

     Barbara Crăciun este asistent universitar doctorand la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul consilierii şi psihoterapiei cognitiv-comportamentale, cu stagii de pregătire în Analiză Tranzacţională, Hipnoză clinică, Terapia prin acceptare şi angajament (ACT) şi mindfulness. A publicat mai multe articole în reviste de specialitate interne şi internaţionale şi face parte din consiliul editorial al „Romanian Journal of Experimental Applied Psychology".

    Terapiile de scurtă durată grupează practici diferite, toate având ca punct comun dorinţa de a obţine un rezultat rapid în înlăturarea unei probleme de natură psihologică.
      Scopul acestor terapii este de a face acest lucru într-o manieră durabilă propunând clienţilor modele de deblocare şi aplicare a modificărilor comportamentale într-un interval redus de timp. Trebuie reamintit că în viaţa noastră, a tuturor, există momente în care ne simţim trişti, nesiguri, dezorientaţi. Aceste momente pot fi depăşite cu ajutorul psihologic de specialitate, iar în acest sens terapiile de scurtă durată propun un demers concis ce are la bază fundamente teoretice şi metodologice puternice, logice şi riguroase.
     Terapiile de scurtă durată oferă o gamă largă de posibilităţi, redând clienţilor libertatea de a alege, gândi şi simţi mai fluid, într-o nouă dinamică.
     Se poate adăuga că nici vârsta şi nici gradul de severitate al problemelor nu reprezintă obstacole în calea conciziei aduse de cadrul de lucru specific terapiilor scurte şi că fiecare dintre noi dispune de suficiente resurse interioare de autocontrol şi autovindecare. 

      Irina Holdevici este profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, psihoterapeut şi formator în domeniul psihoterapiei cognitiv comportamentale şi hipnozei clinice, psiholog clinician şi psihoterapeut la clinica Medas. A publicat peste 100 de studii şi 25 de cărţi de specialitate. În 2008 a fost distinsă cu premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru", pentru lucrarea Consiliere şi psihoterapie în situaţii de criză.

Cuprins

I O pledoarie pentru psihoterapia de scurtă durată — abordare generală
II Psihoterapia dinamică de scurtă durată
III Psihoterapia cognitiv-comportamentală de scurtă durată
IV Hipnoterapia de orientare ericksoniană
V Psihoterapia prin intervenţie paradoxală
VI Metaforă ?i ritual în psihoterapie
VII Psihoterapia scurtă centrată pe soluţie
VIII Psihoterapia strategică centrată pe soluţie
IX Modele ale psihoterapiei strategice
X Psihoterapia de scurtă durată constructivist-strategică
XI Modelul contextual–modular în psihoterapie ?i optimizarea performanţelor umane
XII Psihoterapia interpersonală (IPT) în depresii
XIII Psihoterapia feministă (autor: Barbara Crăciun)
XIV Intervenţia terapeutică de scurtă durată în situaţii de criză
XV Condiţiile psihoterapiei eficiente
Bibliografie

Hipnoza accesează resursele din inconştientul nostru.


     Utilizată atât în clinică, pentru psihoterapie, cât şi în alte domenii de activitate în care se urmăreşte optimizarea performanţelor umane, hipnoza se dovedeşte a fi un instrument eficient al psihologului clinician în accesarea resurselor din inconştientul clientului. Pe lângă prezentarea metodelor de inducţie hipnotică, volumul de faţă cuprinde şi informaţii despre hipnoterapie, hipnoza permisivă, autohipnoză şi hipnoanaliză, precum şi aplicaţii ale hipnozei în diferite domenii clinice: tulburări psihosomatice, tulburări ale conduitei alimentare, combaterea durerii, tulburări sexuale, anxietate şi depresie. Autoarea nu se opreşte la prezentarea tehnicilor utilizate în psihoterapia adulţilor, ci abordează şi tehnicile de inducţie şi strategiile specifice utilizate în psihoterapia copiilor şi adolescenţilor. Atât studenţii, cât şi psihologii şi psihoterapeuţii vor găsi în acest tratat un sprijin în activitatea clinică desfăşurată cu adulţi, copii şi adolescenţi.
      Irina Holdevici este profesor universitar de psihologie şi psihoterapie. A publicat peste 100 de studii şi 20 de cărţi de specialitate. Deţine specializări în psihoterapie, psihopatologie şi psihologia sportului. Este psihoterapeut formator în psihodiagnostic clinic şi psihoterapie şi preşedinte al Societăţii Române de Sugestie şi Hipnoză, vicepreşedinte al Colegiului Naţional de Psihoterapie, membru în Comitetul director al Federaţiei Europene de Psihologie a Sportului.

Cuprins:


I Hipnoza — de la magie la psihoterapia modernă
1. Definire şi caracteristici specifice fenomenului hipnotic
2. Teorii explicative ale hipnozei
3. Fenomene ce pot fi induse în cursul hipnozei

II Inducţia hipnotică
1. Indicaţii pentru realizarea unei comunicări hipnotice eficiente
2. Selecţia, evaluarea şi pregătirea clienţilor pentru hipnoză şi testarea gradului de hipnotizabilitate
3. Derularea unei şedinţe de hipnoză
4. Sugestiile de întărire a Eului

III Hipnoterapia — psihoterapia prin intermediul relaxării
1. Hipnoza — strategie terapeutică sau psihoterapie de sine stătătoare?
2. Prevenirea şi controlul efectelor negative ale hipnoterapiei
3. Particularităţile unei şedinţe de hipnoză

IV Hipnoza permisivă
1. Hipnoza de orientare ericksoniană
2. Tipuri de sugestii terapeutice
3. Psihoterapia strategică

V Autohipnoza
1. Construirea autosugestiilor
2. Tehnica vizualizării
3. Gândirea pozitivă
4. Autohipnoza şi rezolvarea problemelor
5. Program pentru reducerea anxietăţii în cazul unor afecţiuni somatice grave
6 Program pentru abandonarea consumului excesiv de alcool

VI Hipnoanaliza
1. Strategiile hipnoanalizei
2. Caracterizarea generală şi metodele hipnoanalizei
3. Tehnici de reevaluare şi soluţionare de probleme

VII Hipnoza în terapia comportamentală şi cognitivă
1. Tehnici comportamentale
2. Tehnici hipnoterapeutice

VIII Hipnoza în afecţiunile psihosomatice
1. Beneficiile secundare
2. Selecţia cazurilor pentru tratament
3. Hipnoterapia în astmul bronşic
4. Hipnoterapia în tratamentul alcoolismului
5. Hipnoterapia în dermatologie
6. Hipnoterapia în tulburările menstruale
7. Hipnoterapia în logonevroze
8. Hipnoterapia în tratamentul bolilor cardiovasculare
9. Hipnoterapia în tratamentul insomniilor
10. Antrenamentul mental pentru vindecarea încununată de succes
11. Hipnoterapia în enurezis

IX Hipnoza în tulburările conduitei alimentare
1. Regresia de vârstă şi catharsisul
2. Hipnoterapia în obezitate
3. Întărirea motivaţiei pentru terapie
4. Tehnica metaforică aplicată în stare de hipnoză în terapia tulburărilor conduitei alimentare

X Hipnoterapia în tulburările sexuale
1. Principalele tehnici hipnotice utilizate
2. Indicaţii şi contraindicaţii ale utilizării hipnozei în tulburările sexuale
3. Hipnoza în tratamentul disfuncţiilor sexuale

XI Formarea unor abilităţi de a face faţă stresului (de coping) prin intermediul metaforelor
1. Abilităţi de coping asociate cu tulburarea depresivă
2. Rolul metaforelor terapeutice

XII Hipnoterapia în combaterea durerii
1. Tehnici specifice de controlul durerii
2. Hipnoanestezia
3. Tehnici psihoterapeutice de combatere a durerii

XIII Hipnoterapia şi anxietatea
1. Hipnoterapia în tratamentul tulburărilor posttraumatice de stres
2. Abordarea terapeutică a tulburărilor anxioase
3. Hipnoza în managementul stresului şi al tulburărilor anxioase
4. Hipnoterapia anxietăţii

XIV Hipnoza şi depresia
1. Sugestiile şi hipnoza în prevenirea depresiei
2. Intervenţii hipnoterapeutice în depresie
3. Hipnoza în tratamentul simptomelor şi factorilor de risc în depresia majoră
4. Prevenirea recăderilor la pacienţii depresivi prin intermediul hipnoterapiei cognitiv-experienţiale
5. Programarea viitorului în terapia depresiei

XV Tehnica celor cinci trepte în tratamentul disforiei
1. Tehnica celor cinci trepte
2. Etapele demersului în cinci trepte
3. Hipnoza în terapia ostilităţii şi a mâniei

XVI Hipnoterapia la copii şi adolescenţi
1. Tehnici de inducţie la copii
2. Tulburările de comportament specifice copiilor
3. Intervenţii hipnoterapeutice la copiii şi adolescenţii cu depresie

XVII În loc de încheiere: panelul aplicaţiilor hipnozei clinice
1. Hipnoza medicală
2. Alte domenii de aplicare a hipnozei:

Bibliografie selectivă